به علت نوسان ارز فروش بدون هماهنگی بسته است، برای اطلاع از موجودی و ثبت سفارش تماس بگیرید.