فناوری پخت چندگانه گالیله اسمگ برنده جایزه نوآوری Canstar در سال 2022 شد