جدیدترین همکاری اسمگ و دولچه و گابانا: کالکشن آبی مدیترانه‌‌ای 2023